| Welkom | Doelstelling | Organisatie | Werkwijze | Aanmelden | Producten | Donaties | Recepten | Vrijwilligers | Vrienden | Contact |

Doelstelling

De Stichting Voedselbank Barendrecht wil enerzijds direct mensen helpen die onder een bepaald bestaansminimum leven door middel van het verstrekken van voedselpakketten en anderzijds de verspilling van voedsel tegengaan.
Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en wekelijks voedselpakketten uit te delen aan gezinnen en alleenstaanden die in grote armoede leven.
Bij ons werk maken wij geen onderscheid in geloof, huidskleur, nationaliteit of leeftijd.