| Welkom | Doelstelling | Organisatie | Werkwijze | Aanmelden | Producten | Donaties | Recepten | Vrijwilligers | Vrienden | Contact |

Donaties aan de Stichting Voedselbank Barendrecht.

Giften zijn van harte welkom!

Het geld wordt vooral besteed aan het kopen van voedsel als blijkt dat er in een bepaalde week niet voldoende producten in een pakket zitten (wij zijn immers afhankelijk van wat winkeliers en bedrijven ons aanleveren). Zo kunnen de ontvangers toch weer een week vooruit!

Een financiële bijdrage kan gestort worden op:

IBAN-nummer: NL72 RABO 0153 5136 75
T.n.v. Stichting Voedselbank Barendrecht

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via telefoon 06-42210256

Stichting Voedselbank Barendrecht heeft een ANBI beschikking (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor uw giften aftrekbaar zouden kunnen zijn van de belasting (hiervoor gelden wel restricties).