AANMELDEN

  1. Home
  2. Aanmelden

Hoe meld ik mij aan?

Als u in Barendrecht, Heerjansdam of Portland woont, kunt u zich voor ondersteuning door ons, aanmelden
via het telefoonnummer 06 – 815 121 38 of 06 – 182 033 69.
Wanneer wij niet aanwezig zijn, spreekt u dan de voicemail in met uw naam, adres en telefoonnummer.

U kunt zich ook aanmelden door een mail te sturen naar het e-mailadres: intake@voedselbankbarendrecht.nl en vermeldt hierin uw naam, adres en telefoonnummer.

Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk binnen enkele dagen terug.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

  • We vragen u telefonisch kort naar de reden voor de aanvraag.
  • We beoordelen of u direct voor het voedselpakket in aanmerking komt.
  • We maken een afspraak voor een intake waarbij we samen met u kijken naar uw inkomsten en uitgaven.

Wanneer kom ik wel of niet in aanmerking voor het voedselpakket ?

​U komt in aanmerking als er te weinig geld is om eten te kopen. Maar wat is weinig?

Voor de Voedselbank zijn er normbedragen waar we mee werken.
In de ledenvergadering van de Vereniging Voedselbanken Nederland wordt jaarlijks de financiële normen vastgesteld waaraan de aanvragers moeten voldoen als ze klant van de Voedselbank willen worden.

De link normen 2023 / normen 2024 brengt u naar de website van de landelijke Voedselbank organisatie. Hier staat ook beschreven wat als inkomsten en wat als uitgaven wordt gezien

  • Als het verschil tussen inkomsten en uitgaven onder het normbedrag ligt, komt u in aanmerking voor het voedselpakket.
  • Ligt dit verschil boven het normbedrag, dan kunnen we geen voedselpakket aan u geven.
  • Soms maken we een uitzondering als we denken dat we u tijdelijk met een voedselpakket kunnen helpen, bijvoorbeeld wanneer u een hoge rekening heeft liggen, die u nog moet betalen.

Hardheidsclausule.

Als door deze regels uw problemen groter worden, dan kan de intaker van de Voedselbank afwijken van deze regels. De intaker doet dat na overleg met het bestuur van de Voedselbank.

Waar en wanneer moet ik het voedselpakket ophalen?

Voor de Klarinetweg
Wanneer tijdelijke ondersteuning aan u is toegezegd dan haalt u uw voedselpakket op vrijdagmiddag tussen 14.30 uur en 16.30 uur op bij de Klarinetweg (achter de Sporthal “Aksent”, in portacabin bij de ingang van Humanitas).
De uitdeling van de voedselpakketten vindt plaats in bloktijden. Aan een ieder wordt medegedeeld op welk tijdstip men wordt verwacht voor het afhalen van het voedselpakket.
Houdt er rekening mee dat de vrijwilligers om 16.30 uur naar huis gaan en er na dit tijdstip niemand meer is om uw pakket uit te reiken.
Wilt u zo vriendelijk zijn om zelf 2 tassen mee te nemen waar u de inhoud van het aan u toegewezen pakket kunt overpakken en mee naar huis kunt nemen.
Bent u verhinderd om uw pakket af te halen, dan moet u dit zo snel mogelijk maar zeker voor vrijdag 10.00 uur te melden.
U belt hiervoor uitsluitend 06 – 422 102 56. Dit nummer is ook te bereiken via sms en whatsapp.
U kunt ook de voicemail inspreken. Alleen in spoedgevallen kunt u tot 16 uur bellen.
Wanneer u twee keer uw pakket niet heeft afgehaald en dit niet of niet of niet op tijd aan ons heeft gemeld, komt u niet meer in aanmerking voor een pakket.

Om ook na verloop van de tijd voor een verlenging van uw pakket in aanmerking te komen, dient u ervoor te zorgen dat uw adres en telefoon-gegevens bij ons bekend zijn zodat wij een afspraak met u kunnen maken.
Ook moet u ons altijd op de hoogte houden van veranderingen in uw persoonlijke situatie, zoals wijzigingen in uw inkomen en/of uitgaven en samenstelling van uw gezin.
Wanneer u geen pakket meer nodig hebt, kunt u zich afmelden.
Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 06 – 815 121 38 (ook sms en whatsapp) en het email-adres intake@voedselbankbarendrecht.nl

Voor Carnisse Haven
Wanneer tijdelijke ondersteuning aan u is toegezegd dan haalt u uw voedselpakket op vrijdagmiddag tussen 15.00 uur en 16.00 uur op in de kerk Carnisse Haven, Noordersingel 30, Barendrecht
Houdt er rekening mee dat de vrijwilligers om 16.00 uur naar huis gaan en er na dit tijdstip niemand meer is om uw pakket uit te reiken.
Wilt u zo vriendelijk zijn om zelf 2 tassen mee te nemen waar u de inhoud van het aan u toegewezen pakket kunt overpakken en mee naar huis kunt nemen.
Bent u verhinderd om uw pakket af te halen, dan moet u dit zo snel mogelijk maar zeker voor vrijdag 10.00 uur te melden.
U belt hiervoor uitsluitend 06 – 422 102 56. Dit nummer is ook te bereiken via sms en whatsapp.
U kunt ook de voicemail inspreken. Alleen in spoedgevallen kunt u tot 16 uur bellen.
Eventueel is het uitdeelpunt Carnisse Haven te bereiken via 06 – 422 102 56 (alleen op vrijdag tussen 15.00 en 16.00 uur)
Wanneer u twee keer uw pakket niet heeft afgehaald en dit niet of niet op tijd aan ons heeft gemeld, komt u niet meer in aanmerking voor een pakket.

Om ook na verloop van de tijd voor een verlenging van uw pakket in aanmerking te komen, dient u ervoor te zorgen dat uw adres en telefoon-gegevens bij ons bekend zijn zodat wij een afspraak met u kunnen maken.
Ook moet u ons altijd op de hoogte houden van veranderingen in uw persoonlijke situatie, zoals wijzigingen in uw inkomen en/of uitgaven en samenstelling van uw gezin.
Wanneer u geen pakket meer nodig hebt, kunt u zich afmelden.
Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 06 – 815 121 38 (ook sms en whatsapp) en het email-adres intake@voedselbankbarendrecht.nl