ANBI Status

 1. Home
 2. ANBI Status

Naam instelling

Stichting Voedselbank Barendrecht

RSIN / Fiscaal nummer

820 889 623

Contactgegevens

Klarinetweg 4
2992 GG Barendrecht
E: info@voedselbankbarendrecht.nl

Doelstelling

Voedselbank Barendrecht is een stichting met de volgende doelstellingen;

 • Het inzamelen en gratis verstrekken van verkregen voedsel aan de armste mensen in Barendrecht en omstreken en het verrichten van al het werk (?) wat hiermee verband houdt.
 • Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan hen die deel uitmaken van de stichting.
 • De stichting beoogt het algemeen nut.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De stichting bereikt haar doel uitsluitend met vrijwilligers.

Beleidsplan

Voedselbank Barendrecht steunt mensen in Barendrecht, Heerjansdam en Rhoon met voedsel en gaat voedselverspilling tegen. Naast het voedsel dat wordt verkregen van de Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam, werft de Voedselbank Barendrecht geld en voedselbijdragen. Er wordt geen voedsel gekocht. Al het verkregen voedsel gaat naar de cliënten van de Voedselbank.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur beheert de gelden en bepaalt de besteding hiervan. Jaarlijks wordt hiertoe een jaarplan en de begroting opgesteld.

 • Jan van Belzen, voorzitter 1
 • Jaap Bac, voorzitter 2
 • Hans Ruissen, secretaris
 • Henk Heller, penningmeester
 • Bea Aziz – de Ruiter, coördinatie magazijn en voedselveiligheid

Het beloningsbeleid

Voedselbank Barendrecht werkt alleen met vrijwilligers en is hiermee een vrijwilligersorganisatie pur sang. Niemand ontvangt een financiële beloning voor zijn of haar inzet.

Verslag activiteiten

Bankrekening

IBAN-nummer: NL72 RABO 0153 5136 75 t.n.v.  Stichting Voedselbank Barendrecht

Voordeel ANBI-status voor donateurs
Uw giften aan onze ANBI-stichting zijn, binnen de grenzen van de wet, aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte.
(Klik hier voor meer informatie)
Ook bedrijven kunnen hun giften aftrekken.

Je kunt onze ANBI-status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/.

Als u vervolgens in het veld ‘instelling’ Stichting Voedselbank Barendrecht intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Barendrecht, krijgt u onze ANBI-status te zien.