OVER ONS

  1. Home
  2. Over ons

Geschiedenis en organisatie

Medio 2004 hebben enkele vertegenwoordigers van de diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk (PKN) in Barendrecht het plan opgevat om mensen in nood te helpen. Bij de Voedselbank in Rotterdam konden een aantal voedselpakketten worden opgehaald en in Barendrecht worden uitgedeeld.
Al gauw bleek dat er veel meer mensen en ook hele gezinnen waren, die onder het bestaansminimum leefden en die een voedselpakket goed konden gebruiken.
De samenwerking werd, door de oprichting van de Voedselbank Barendrecht als steunpunt van de Voedselbank Rotterdam, concreet gemaakt.
Sinds mei 2009 is de Voedselbank Barendrecht een stichting en is zij vanaf de oprichting aangesloten bij de landelijke en regionale organisatie van de officiële Voedselbanken in Nederland. Zij werkt dan ook volgens de, door deze landelijk en regionale Voedselbanken opgestelde, eisen en voorwaarden.

De Stichting Voedselbank Barendrecht heeft vanaf 1 januari 2010 een ANBI-beschikking. Dit betekent dat de Stichting wordt erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling; dit is een instelling die zich inzet voor het algemene belang van mensen.
In maart 2014 is de Stichting Voedselbank Barendrecht een zelfstandige Voedselbank geworden.

In overleg met de Voedselbanken Zwijndrecht en Rotterdam is afgesproken dat de Voedselbank Barendrecht ook de inwoners van Heerjansdam (gemeente Zwijndrecht) en Portland (gemeente Albrandswaard), die aan de gestelde eisen voldoen, van een voedselpakket voorziet.

Voorzitter 1

Jan van Belzen ​
T: 
E: voorzitter1@voedselbankbarendrecht.nl

Voedselveiligheid & Magazijnbeheer

Coördinator vrijwilligers

Postadres: Stichting Voedselbank Barendrecht
p.a. Klarinetweg 4
2992 GG Barendrecht

De Stichting Voedselbank Barendrecht wordt met raad en daad gesteund door de volgende vier Ambassadeurs:
• Wim den Otter : Den Otter Verhuizingen B.V.
• Miranda de Hoop: Wethouder Barendrecht
• Peter van Zomeren : Waarnemend Directievoorzitter Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden
• Thijs van den Heuvel : CEO Olympic Food Group

Stichting Voedselbank Barendrecht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 244 634 15.

RSIN fiscaal nummer: 820 889 623

Iedereen die de doelstelling van de Voedselbank onderschrijft kan zijn medewerking verlenen.
Bel ons voor meer informatie op: 06 – 422 102 56

Stichting Voedselbank Barendrecht wil zo transparant mogelijk zijn. U krijgt daarom,
door op onderstaande items te klikken, toegang tot de volgende documenten:

Beleidsplan en Begroting 2020

Jaarverslag en Jaarrekening 2022

ANBI Financieel verslag 2022 Belastingdienst

Toekenningscriteria

Privacybeleid