Doelstelling

  1. Home
  2. Over ons
  3. Doelstelling

De Stichting Voedselbank Barendrecht wil mensen helpen die onder een bepaald bestaansminimum leven.
Zij doet dit door het verstrekken van voedselpakketten; hiermee wordt ook verspilling van voedsel tegengegaan.
Door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en deze wekelijks als voedselpakketten, aan eenieder dit nodig heeft, uit te delen.

Het voedselpakket is noodhulp. En daardoor tijdelijk. Soms heeft u langer hulp nodig, bijvoorbeeld als u langdurig schulden moet aflossen
Of heeft u kort hulp nodig als bijvoorbeeld uw situatie ineens verandert.
Van u wordt verwacht, dat u meewerkt aan het vinden van een oplossing voor uw financiële problemen. .