Wordt Sponsor

  1. Home
  2. Wordt Sponsor

Doneer geld

De vele vrijwilligers van de Voedselbank Barendrecht zetten zich dagelijks in om de mensen die dit het meest nodig hebben, te voorzien van voedsel.
Om dit te kunnen realiseren zijn we volledig afhankelijk van donaties. Gelukkig worden producten zoals voedsel veelal geschonken, vaste lasten echter niet. Geld voor de kosten van huur, autobrandstof en verzekeringen zijn nu eenmaal minder aantrekkelijk om te doneren.
Toch is dit geld hard nodig om mensen van voedsel te kunnen voorzien. Uw donatie helpt ons mensen te helpen!

Waar gaat mijn geld heen?

Met elke donatie helpt u ons gezinnen van een voedselpakket te voorzien. Dus doneer nu! U bepaalt zelf hoeveel u doneert en u kunt kiezen tussen een eenmalige of maandelijkse donatie.

Als u wilt doneren kunt u geld overmaken naar:
IBAN-nummer: NL72 RABO 0153 5136 75
t.n.v. Stichting Voedselbank Barendrecht

Grote of zakelijke donatie?

Wilt u een grote of zakelijke donatie doen?
Neem dan contact op met de onze penningmeester via penningmeester@voedselbankbarendrecht.nl,
of bel: 06 – 547 213 54, of maak gebruik van het contactformulier

Geld nalaten

Ook kunt u de Voedselbank Barendrecht in uw testament opnemen, door gebruik te maken van een legaat of erfstelling.
Elke schenking via een testament komt, door vrijstelling van successierechten, 100% ten goede van de Voedselbank Barendrecht.
Voor meer informatie over de mogelijkheden van schenkingen via een testament (nalatenschap) kunt u terecht bij uw notaris of bij de notaristelefoon (0900- 346 93 93) op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Voedselbank is een Algemeen Nut Beogende Instelling, wat u voordeel oplevert wanneer u geld schenkt, u kunt er dan aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting.
Het ANBI-nummer is 820 889 623 t.n.v. Stichting Voedselbank Barendrecht.

Voordelen van schenken met belastingvoordeel

Schenken met belastingvoordeel noemen we ook wel periodiek schenken. Dit is een slimme manier van geven, want een periodieke schenking is volledig aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Wanneer u in een overeenkomst een periodieke schenking aangaat – en daarmee voor 5 jaar bijdraagt aan de continuïteit van de Voedselbank – krijgt u tot maximaal 37,05% van uw donatie terug.

Welk bedrag krijgt u terug?

Het bedrag dat u ontvangt van de Belastingdienst hangt af van de hoogte van uw gift en inkomen.

Wat zijn de voorwaarden?

Niet alle structurele donaties vallen onder de term periodiek schenken. U komt in aanmerking voor belastingvoordeel als u aan deze vier belangrijke voorwaarden voldoet:
1) De periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst
2) De donatie loopt vijf jaar (of langer).
3) De gift is elk jaar hetzelfde bedrag.
4) De ANBI levert u geen tegenprestatie voor de gift

Hoe gaat u een overeenkomst aan?

Een periodieke schenkingsovereenkomst is eenvoudig te regelen en gratis.
De snelste manier is door de overeenkomst periodieke gift in geld te downloaden van de website van de belastingdienst, deze in te vullen, ondertekenen en op te sturen naar:

Stichting Voedselbank Barendrecht

t.a.v. Penningmeester
Klarinetweg 4
2992 GG Barendrecht